Thẻ: khuôn dập vuốt

  • Vai trò của khuôn dập vuốt trong sản xuất công nghiệp

    Vai trò của khuôn dập vuốt trong sản xuất công nghiệp

    Nguyện liệu để sản xuất công nghiệp thường được sản xuất ở dạng tấm nguyên, dạng tấm phẳng vì thế trong quá trình sản xuất muốn sản xuất những sản phẩm có hình hộp, trụ tròn hay nhiều hình dạng khích thước khác nhau cần chế tạo một dụng cụ có thể giúp thay đổi…